От 2017г.

Процесът по озеленяване е разделен на няколко основни етапа. Заедно с клиента следваме тези стъпки, за да постигнем отличен резултат.

Без инвазивни уреди

Без замърсители

Без увреждащи химикали

Без излишен разход на вода

Консултация

Ще се срещнем в обекта, който искате да трансформираме, за да обсъдим желанията Ви. Важно е също от кого и как ще се използва, за да придобием ясна представа за Вашите нужди. След което, ще оценим средата и възможностите, които дава. Ще ви покажем примери за нашата работа, за да Ви дадем по-добро разбиране за обхвата и процеса. Желателно е да имате чертеж или схема на площта.

Изготвяне на проект

След консултацията ще Ви предоставим предложение за ландшафтен дизайн. Целта на проекта за озеленяване е да се организира пространството според вашите идеи, така че да изглежда естествено и красиво. Ще са ни необходими данните за парцела – граници и размери на имота, съществуващи сгради и растителност.

.

Изграждане

След като се уточни планът за действие, се преминава към неговото изпълнение. То включва няколко етапа:

  • подготовка на терена – почистване, обработка с подходящи препарати, подхранване на почвата и доставка на нова, ако е необходимо;
  • трасиране – пренасяне на елементите върху терена;
  • изграждане на алейната мрежа и съоръжения;
  • засаждане на дървета, храсти и цветя в различни композиции;
  • подготовка на терена за затревяване / зачимяване.

Поддръжка

Един от най-важните етапи в озеленяването. За да се развива една градина и да постигне желания ефект, е необходимо да се полагат постоянни грижи.  Изготвяме индивидуален план за поддръжка, според особеностите на обекта и изискванията на клиента за интензивност на поддържането.